Poruba

Poruba je někdejší obec, roku 1957 připojená k Ostravě, od 24. listopadu 1990 jeden z městských obvodů statutárního města Ostravy. Rozkládá se na západě města, v jeho slezské části a je jedním z nejlidnatějších ostravských obvodů. Území městské části se skládá z celých katastrálních území Poruba a Poruba-sever.

Nejstarší částí je tzv. stará Poruba, původní obec, jejíž historické kořeny sahají až do středověku. Většina z 75 000 obyvatel však žije v sídlištní zástavbě, která byla budována od počátku 50. let 20. století. Na území obvodu nejsou větší průmyslové závody, obyvatelé většinou pracují v jiných částech Ostravy. Nachází se zde několik základních a středních škol. Od roku 1973 v Porubě sídlí Vysoká škola báňská.

Název

Název Poruba byl pravděpodobně odvozen od rubání stromů a souvisí ze způsobem založení obce. Z roku 1655 je doložen také německý název Hannersdorf.

Symboly

Znak a prapor byly uděleny usnesením Rady města Ostravy číslo 2278/64 z 24.08.1993.

Znak

Polcený štít; v pravém zlatém poli vyniká půl slezské orlice, levá polovina červeno-modře dělena, nahoře zlatá hlavice berly, dole zkřížená zlatá hornická kladívka.

Prapor

Avers opakuje znak, revers tvoří tři vodorovné pruhy, žlutý, červený a modrý.

Historie

K založení Poruby došlo ve 13. století na území pokrytém hraničním hvozdem, který se rozkládal od Opavy k Těšínu a byl přirozenou ochranou hranic. Vrchnost začala území kolonizovat a hospodářsky využívat. Osada Poruba byla založena podél potoka Porubka.[1]

  • Ves Poruba je poprvé připomínána v roce 1377, kdy náležela k Třebovicím. Třebovice vlastnil Beneš z Kravař, který byl též držitelem Bílovce, Krumlova, Klimkovic a jednoho dílu Svinova.
  • Další zmínka o Porubě je z roku 1393,kde se uvádí Stach z Poruby jako man olomouckého biskupství.
  • 1434 byla ves prodána bratrům Janu Sobkovi a Matějovi z Kornic.
  • 1451 prodána Střelům z Chechla. V roce 1513 zdědila třebovické panství včetně Poruby Markéta Střelová z Chechla, později provdána Bzencová z Markvartovic.
  • 1553 po smrti Jindřicha Bzence se Poruba odpoutala od Třebovic. Porubskou tvrz, ves i dvůr zdědil jeho syn Odřej Bzenec z Markvartovic. Ten zakoupil později klimkovické panství (Klimkovice, Lagnov, Martinov, dvůr Hýlov, díly Polanky a Svinova). V roce 1578 zdědil Třebovice s dalším svinosvkým dílem. Olomoucký biskup Stanislav II. Pavlovský mu v roce 1593 svěřil své léno na vsi Zábřeh, Starou Bělou a Výškovicemi. V roce 1573 vystavěl v renesančním slohu porubský zámek a v roce 1578 zámek v Klimkovicích. 1592 se stal hejtmanem opavského knížectví. Tuto funkci však prakticky nezastával, protože byl v roce 1595 zastřelen. Po smrti Ondřeje Bzence ves změnila několikrát majitele: Kryštof Bzenec, Jindřich Vanecký z Jemničky (1599), Skrbenští z Hříště a Oppesdorfové (1689).
  • Před rokem 1720 prodal Hrabě Oppersdorf ves Porubu Jindřichu Vilému Wilczkovi z Dobré Zemice. Rod Wilczků připojil Porubu k vlastnímu klimkovickému panství a byl vlastníkem nejlepších pozemků až do roku 1945. O část z nich přišli v roce 1924 při první pozemkové reformě.
  • 9.října 1939 byla Poruba obsazena nacistickým vojskem a připojena k německému státu jako součást Sudetské župy.
  • 27.-29.dubna 1945 osvobodila Porubu po těžkých bojích Rudá armáda. Škody způsobené válkou se odhadovaly na 37 mil. předválečných korun.
  • Počátek padesátých let 20. století znamenal zlom ve vývoji Poruby. Záměrem tehdejších úřadů bylo vybudovat na katastrálním území Poruby nové centrum Ostravy, která se stávala průmyslovým centrem Československa. Pozemky rozkládající se severně od původní vesnice Poruba byly vybrány mimo oblast poddolování a s ohledem na příznivé klimatické podmínky.
  • 1951 začala výstavba nového sídliště Poruba. V roce 1957 se Poruba stala součástí města Ostravy.

Škola je v Porubě již od roku 1650. Až do 19. století do ní chodily i děti ze sousedních obcí Třebovice, Svinov a Vřesina. Ve zdejší škole vyrostl i hudební skladatel Ilja Hurník (nar. 1922).

Průmyslový rozvoj

Průmyslový rozmach Moravské Ostravy na přelomu 19. a 20. století nijak podstatně neovlivnil život obce, která si zachovávala svůj zemědělský charakter.

První továrna na výrobu nábytku s parní pilou a velkoobchodem dříví Ignáce Blažeje byla založena v roce 1903. V roce 1928 zaměstnávala 120 dělníků a 12 úředníků. Dnes stojí na její místě závod na výrobu dřevěných dveří společnosti Carman a.s.

V roce 1925 byla Poruba napojena na místní dráhu Svinov-Vřesina, která umožnila spojení s průmyslovým centrem města a naopak občanům ostravské aglomerace zpřístupnila malebnou přírodu v údolí říčky.

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo Poruby se tradičně živilo především zemědělstvím. Podle karolinského katastru z let 1724-1738 žilo v Porubě 21 sedláků, jeden mlynář a 21 zahradníků. Dále byly v Porubě dva panské dvory.

V roce 1804 bylo v Porubě 75 domů s 574 obyvateli.

V roce 1845 622 obyvatel, 75 domů s 138 rodinami, z nichž 126 se zabývalo zemědělstvím.

V roce 1880 žilo v Porubě 840 obyvatel.

Po roce 1951 se začal počet obyvatel prudce zvyšovat. Během následujících třiceti let se Poruba stala z původní zemědělské obce městem pro skoro sto tisíc obyvatel.Pád komunismu v roce 1989 a následující změny znamenaly obrat i v demografickém vývoji Poruby. V 90. letech 20. století počet obyvatel začal klesat.

V současnosti žije v Ostravě-Porubě necelých osmdesát tisíc obyvatel

 

Celý článek v internetovém slovníku Wikipedia

 

Počet záznamů v kategorii Poruba: 0

Doporučujeme

Inspektor nemovitostí Ostrava - soudní znalec ve stavebnictví
Inspektor nemovitostí Ostrava - soudní znalec ve stavebnictví
Soudní znalec ve stavebnictví Ostrava a okolí - Nejste spokojeni s kvalitou stavebních prací? Využijte nové služby – inspekce nemovitostí. Certifikovaný inspektor nemovitostí vám pomůže ušetřit desítky i stovky tisíc korun.
Oslovte všechny realitní kanceláře najednou !
Napište do online formuláře jakou nemovitost hledáte/nabízíte a jednoduše odešlete. Vaši poptávku či nabídku obdrží všechny registrované realitní kanceláře.

Zeptejte se

Ing. Stanislav Smelík,
Ivo Tomeček
soudní znalec ve stavebnictví a inspektor nemovitostí
Bezplatná poradna

Reklama

Facebook

Poslední novinky

16. května 2015 
Inspektor nemovitostí Ostrava - soudní znalec ve stavebnictví
15. srpna 2013 
Inzerujte v nové inzerci nemovitostí
Všechny novinky

Co Vás zajímá

Katalog firem

Představujeme

Inspektor nemovitostí Ostrava - soudní znalec ve stavebnictví
Soudní znalec ve stavebnictví Ostrava a okolí - Nejste spokojeni s kvalitou stavebních prací? Využijte nové služby – inspekce nemovitostí. Certifikovaný inspektor nemovitostí vám pomůže ušetřit desítky i stovky tisíc korun.
MALÍŘI NATĚRAČI CZ
Jsme malíři, natěrači pokojů, provádíme malování, tapetování bytů, domů i kanceláří, vč. úklidu po malování. Malířství natěračství provádíme od roku 2001, nedělají nám problém dekorativní malby, nátěry fasád, veškeré malířské a natěračské práce.
Vložit firemní vizitku

Reklama

NetDirect s.r.o.
Tvorba www stránek, internetové obchody
Masáže Ostrava
Rehabilitační středisko Fyzioterapie v Ostravě Zábřehu

Ubytování Ostrava

Ostrava

Byty-Ostrava.cz