Skryté vady - odpovědnost za stav nemovitosti až 5 let po prodeji dané nemovitosti

Skrytá vada je taková vada nemovitosti, která existovala již v době převzetí nemovitosti kupujícím, ale vyšla najevo dodatečně, tedy nebyla při koupi zřejmá a projevila se teprve později při užívání nemovitosti. Příkladem skryté vady muže být plíseň na stěnách zakrytých sádrokartonem, praskání podlah překrytých plovoucí podlahou, zatékání do konstrukce nemovitosti a jiné vady.

Skrytá vada je taková vada nemovitosti, která existovala již v době převzetí nemovitosti kupujícím, ale vyšla najevo dodatečně, tedy nebyla při koupi zřejmá a projevila se teprve později při užívání nemovitosti. Příkladem skryté vady muže být plíseň na stěnách zakrytých sádrokartonem, praskání podlah překrytých plovoucí podlahou, zatékání do konstrukce nemovitosti a jiné vady. Závady nebyly před prodejem řádně opraveny a zamaskování těchto vad způsobí další škody, které vedou k nemalým výdajům na opravu vad.

Existuje-li dlouhodobá neopravená vada např. u dřevostaveb - zatékání do konstukce stavby, kondenzace vody (poškozená střecha, chybně provedená skladba konstrukce, úniky z vodovodního a odpadního vedení z koupelen či WC) , může tato vada vést až k destrukci celé konstrukce nemovitosti vlivem dřevokazných hub (dřevomorka apod.). U zděnných staveb již zmíněné plísně, jejichž příčinou je často porušená či chybějící hydroizolace či chybně provedené zateplení nemovitosti.


U prodaných nemovitostí se objeví skryté vady až po nějaké době od prodeje/koupě dané nemovitosti. Kupující to však ve většině případů neřeší, jelikož neví, že skryté vady, které se v době koupě ještě viditelně neprojevily, mohou reklamovat až pět let od koupi bytu nebo domu.

Dle § 2119 odst.2 občanském zákoníku: „Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas oznámena.“. Kupující je tedy podle zákona povinen a zároveň i oprávněn tuto skutečnost oznámit, a to písemnou formou. Po předchozím majiteli může kupující žádat odstranění závad nebo slevu z kupní ceny.
 
Pro prodávajícího je tedy vhodné, aby případné vady nezamlčoval, jelikož pozdější přiznané náklady na opravy nemovitostí a případná další odškodnění za omezení kupujících v obývané nemovitosti mohou několikanásobně převýšit rozpočet na opravu, který by byl v době před prodejem nemovitosti.

Pro kupujícího doporučujeme svěřit kupní smlouvu odborníkům, kteří jsou schopni odhalit zavádějící časté právní formulace, které se snaží zbavit povinností prodávajícího za skryté vady (např. formulace "kupující přebírá nemovitost, jak stojí a leží").

Prodávající se odpovědnosti za vady nezbaví ani v případě, kdyby prokázal, že sám o skryté vadě nevěděl, neboť se jedná o odpovědnost objektivní.

Častou chybou bývá také to, že lidé zaměňují pětiletou odpovědnost za vady se zárukou. Záruka je dvouletá, výjimečně tříletá a obvykle ji poskytují developeři na nové domy a byty. Podle občanského zákoníku není však záruka samozřejmostí a kupující si ji musí s prodávajícím smluvně dohodnout. Oproti pětileté odpovědnosti za vady se záruka vztahuje na mnohem širší okruh vad včetně těch, které během záruční doby teprve vzniknou. 

Občanský zákoník zmiňuje v §2113 tzv. záruku za jakost: „Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.“. Zákazníkovi tak odpadá povinnost prokazovat, kdy přesně vada vznikla. Ani záruční doba ujednaná ve smlouvě ale nezbavuje prodávajícího pětileté odpovědnosti za skryté vady.
 
Dalším častým omylem kupujících je to, že s možnou reklamací automaticky pomůže realitní kancelář, která prodej zprostředkovala. Případná odpovědnost realitní kanceláře za vady nemovitosti či pomoc s reklamací by musely vyplývat ze smlouvy uzavřené přímo s kupujícím. Jinak za ně kupujícímu odpovídá výhradně prodávající na základě kupní smlouvy o prodeji nemovitost.
 
Provést inspekci nemovitosti  je tedy vhodné pro obě strany. Dnes již každá zavedená realitní kancelář má své vlastní spolupracující inspektory nemovitostí, kteří se zaměřují na časté vady a navrhují optimální řešení pro obě strany.
Odeslání článku e-mailem
Představujeme

Nářadí Simon - obchod pro kutily a profíky

Nářadí a příslušenství za akční internetové ceny, kamenný obchod s dlouholetou tradicí a odborným poradenstvím. Rychlá výměna zboží, servis a vyřízení reklamací.
Malíři natěrači cz

Jsme malíři, natěrači pokojů, provádíme malování, tapetování bytů, domů i kanceláří, vč. úklidu po malování. Malířství natěračství provádíme od roku 2001, nedělají nám problém dekorativní malby, nátěry fasád, veškeré malířské a natěračské práce.
Vložit firemní vizitku

Co Vás zajímá

Katalog firem

Facebook

Ubytování Ostrava

Ostrava