www.bydleni-ostrava.cz - Byty, domy, pozemky soukromých osob i realitních kanceláří v Ostravě a okolí. Prodej, pronájem, výměna bytů, prodej domů a pozemků. Katalog firem, zajímavé novostavby, připravované a realizované projekty v Ostravě a okolí.


Nákup pozemku a rizika

Pokud jste si v nedávné době vyhlédli pozemek, který (více či méně) odpovídá vašim požadavkům a přáním, pak jste na dobré cestě. Tedy konkrétně na jejím začátku.


Jakmile máte vybraný pozemek, měli byste začít s předběžným průzkumem lokality. Rozhodně by vás mělo zajímat, zda vaše vysněná nemovitost neleží v záplavové oblasti. To snadno zjistíte třeba přes on-line povodňové mapy na stránkách České asociace pojišťoven.

Důležitým faktorem, který se nevyplácí přehlédnout, je také občanská vybavenost. Zkontrolujte tedy, jestli budete mít ve vzdálenosti, která vám vyhovuje, obchod, autobusovou zastávku nebo školu pro děti. Můžete se také poptat potenciálních sousedů, jestli je okolí dostatečně klidné.

Je-li dosud vše v pořádku, sjednejte si schůzku s prodejcem nemovitosti. Ten by vám měl poskytnout základní informace. A co by vás mělo zajímat především? Například:

  • kolik lidí má k pozemku vlastnické právo
  • nevázne-li na nemovitosti žádné zástavní právo či exekuce
  • nedotýká se pozemku nevypořádané dědictví či probíhající rozvod
  • kdo je vlastníkem příjezdové cesty
  • jsou až na pozemek zavedeny všechny inženýrské sítě
  • kolik procent pozemku je možné v konkrétní lokalitě zastavět

Všechny tyto informace je potřeba ještě nezávisle na prodejci ověřit. První tři výše zmíněné body vám jasně zodpoví výpis z katastru nemovitostí, který vám na počkání vystaví v každém kontaktním místě Czech POINT, tedy třeba na poště. Budete s sebou potřebovat pouze číslo listu vlastnictví nebo parcelní číslo. Oba údaje snadno zjistíte na internetových stránkách Nahlížení do katastru nemovitostí v katastrální mapě. Za jednu stránku výpisu zaplatíte 100 Kč.

Rozhodně se vám vyplatí obrátit se i na stavební úřad. Chcete-li na pozemku stavět poměrně rychle, zažádejte si o územně plánovací informaci. Snadno tak zjistíte, kolik procent pozemku můžete zastavět, kolik procent připadá na zpevněné plochy nebo jak vysoký může být dům postavený v konkrétní lokalitě. Formulář s názvem Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb si můžete stáhnout na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Vydaná informace má pak platnost jeden rok.

Na stavebním úřadě vám také sdělí, kteří správci sítí jsou u úřadu ke kupovanému pozemku zaregistrováni. Těchto dodavatelů se pak pro úplnou jistotu můžete optat, zda na pozemku nevede ochranné pásmo, jež by mohlo omezit případnou stavbu. K tomu vám dopomůže Žádost o vyjádření k existenci sítí - nejsnáze se k tomuto druhu informací dostanete přes veřejnou službu e-UtilityReport.

Taktéž je vhodné na stavebním úřadě prověřit možné nejbližší plány a schválené projekty v obci, zdali u pozemku není plánovaná výstavba průmyslové zóny, veřejné komunikace (obchvatu atp.) a jiné nebytové výrobní objekty, které nejsou určeny k bydlení.